Čo je to meditácia a v čom mi pomôže?

Cítite sa frustrovane, bez motivácie a energie a neviete prečo? Správate sa nervózne, ale nemáte dôvod, prečo by to tak malo byť? Hromadia sa vo vás pocity, s ktorými si neviete už dať rady?

Takéto pocity často pramenia z určitého stereotypu, ktorému sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Nastáva pocit preplnenia. Ak sa týchto pocitov chcete zbaviť, tieto vzorce správania a stereotypy je potrebné zmeniť. Vedome začať pozitívne ovplyvňovať svoj život.

Áno, je veľmi ťažké zostať v živote sústredený a zároveň uvoľnený. Častokrát namiesto toho, aby sme sa sústredili na jednu vec, nechávame sa rozptyľovať našimi vlastnými strachmi a myšlienkami. Preto sa často sa cítime zahltení, vyčerpaní alebo vyhorení. A čo s tým má čo spoločné meditácia? Práve meditácia dokáže tento stav zvrátiť.

Čo je to meditácia a v čom mi pomôže?

Meditácia znamená vystúpiť z hluku okolitého sveta a vrátiť sa späť k sebe. Znamená zastaviť sa a pozrieť sa tvárou v tvár realite.

Meditácia je stav, v ktorom úplne alebo čiastočne zameriavate svoju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok energie, aby ste ich sledovali a učili sa ich kontrolovať. Zároveň sa snažíte spoznať pôvod svojich myšlienok a pocitov, ako aj smer prúdenia energie.

zena a jogaMeditácia je stav prázdnej mysle, stav číreho vedomia bez akéhokoľvek obsahu. Väčšinou je naša myseľ v neustálom pohybe – v neustálom slede myšlienok, túžob, spomienok alebo prianí. Pracuje dokonca aj v spánku, lebo sny sú tiež myšlienkami. Celý deň a noc je myseľ sužovaná. Pravým opakom tohto stavu je meditácia. Meditácia prichádza, keď sa v našom vnútri rozhostí pokoj, hlavou neletí jediná myšlienka, nemáte túžby, ste v úplnom tichu.  A v tomto tichu vychádza na povrch pravda.

Meditácie dosiahnete vtedy, keď svoju myseľ odložíte, keď sa s ňou prestanete stotožňovať a zaujmete voči nej neutrálny postoj. Keď ju budete len pozorovať bez toho, aby ste si nahovárali, že ste to vy.

Potom, keď sa dostanete do meditácie, prežijete chvíle úplného ticha a priezračného priestoru, kedy sa vás nič nedotýka, všetko sa upokojí. Neodletíte niekam do iného sveta, ste teraz a tu. A po dlhšom praktikovaní meditácií sa vám môže podariť preniesť tento stav do bežného života.

Keď sa prvýkrát ocitnete v meditatívnom stave, budete prekvapení, lebo tento stav si budete pamätať z dávnej minulosti. Keď sa pozriete do očí maličkého dieťaťa, uvidíte v nich pokoj a nevinnosť. Až postupne sa naučí myslieť, hodnotiť, logicky uvažovať, rozprávať, a postupne zabudne na svoj prirodzený stav, kde je len čisté bytie.

Ale pozor, meditácia nie je koncentrácia, ako si mnohí ľudia nesprávne vysvetľujú. V meditácii neexistuje niečo vonku a niečo vo vnútri, neexistujú hranice. Vonku je vo vnútri a vo vnútri je vonku. Koncentrácia vyčerpáva, je zámerná. Meditácia nevyvoláva únavu a je bez vôle. Je to nečinnosť, relaxácia. Nič konkrétne nerobíte, iba STE. Tento stav nemá žiadny vzťah k minulosti ani k budúcnosti. Zenoví majstri hovoria, že pokiaľ budete ticho sedieť a nič nerobiť, tráva aj tak sama vyrastie. Sama od seba. Len tak. Nikto ju nevyťahuje pritom zo zeme. Aj vy v meditácii dovoľujete životu, aby si šiel svojou vlastnou cestou, neovládate ho, neusmerňujete.

 Meditácia vám nepomôže k žiadnemu úspechu, ale dosiahnete vďaka nej bod, kedy už pre vás nebude potrebná.

Nebojte sa meditácie. Nie je to nič uletené, ani nič nadprirodzené. Meditácia je len stretnutie sa s Vaším vnútorným ja, na ktoré sme v dospelosti akosi zabudli. Ak sa chcete cítiť v živote šťastní, naučte sa pozerať do svojho vnútra. Pocit šťastia a naplnenia Vám neprinesie nikto z vášho okolia… treba ich hľadať vo svojom vnútri.

Ako správne meditovať?

Tu je konkrétny postup pri meditácii- 5 základných krokov pri meditácii  nájdete v tomto predchádzajúcom článku.

Či už budete meditovať sami doma alebo napríklad v Ženských kruhoch alebo pri iných vedených meditáciách, určite Vám to prinesie pokoj do vášho života.