3 tipy na zvýšenie vnútorného pokoja

Áno, nachádzame sa teraz vo veľmi zvláštnej dobe. Dobe neistoty, frustrácie a vnútorného nepokoja. Doby, keď sa v nás samotných kopia všetky druhy emócií.

A preto máme pre vás veľmi efektívne 3 tipy na zvýšenie vnútorného pokoja:
1. POZORUJTE BEZ HODNOTENIA

Ako to myslíme?

Nech sa deje vôkol vás čokoľvek, pozorujte to bez toho, aby ste sa k tomu hneď vyjadrili, okomentovali. Aby ste sa do toho hneď nechali emotívne vtiahnuť. Naozaj, skúste to. Len začnite pozorovať ľudí a slová, ktoré od nich čítate alebo počujete. Vnímajte reakcie ostatných ľudí, vnímajte ich emócie a nezaujate pozorujte aj svoje emócie, ktoré to vo vás vyvoláva.

Dôležité je pritom zachovať si odstup a nehodnotiť vypočuté či prečítané, nekomentovať. Nenechať sa strhnúť vlastnými prvotnými emóciami, ale pozerať sa na veci nezaujate. Áno, pre niekoho to môže byť ťažké, ale hoci to vydržíte vždy len pár minút, uvidíte, aký pozitívny vplyv to na vás bude mať.

Takéto pozorovanie vám ušetrí energiu, ktorú by ste prvotnou reakciou vyplytvali. Ušetrením energie si naopak zvýšite vnútorný pokoj a nadhľad, ktorý vám umožní vidieť správne riešenia a možnosti, ktoré by vám inak prvotná emócia zatienila.

2. NÁJDITE POZITÍVNY ÚMYSEL DRUHEJ STRANY

Za každým správaním človeka hľadajme pozitívny úmysel. Áno, hoci so správaním daného človeka nemusíme absolútne súhlasiť, či sme dokonca absolútne proti. tak on má za ním nejaký svoj pozitívny úmysel. Či už je jeho pozitívnym úmyslom to, že chce seba alebo niekoho iného od niečoho ochrániť, že sa chce niečomu vyhnúť alebo že sa bojí straty niekoho alebo niečoho, …  Áno, za každým správaním sa dá nájsť pozitívny úmysel druhej strany.

A hoci my daný pozitívny úmysel nášho manžela, manželky, dieťaťa, kolegyne, šéfa, rodičov, susedky,… nemusíme chápať a ani s ním absolútne súhlasiť, tak ich správanie je ovplyvnené práve ním. My nevieme a nemôžeme správanie druhého človeka zmeniť, môžeme ho len pochopiť.

A čo s tým máme urobiť?

Keď sa pozrieme na danú veci očami druhej strany a nájdeme pozitívny úmysel ich správania, kvôli čomu sa druhá strana správa tak ako sa správa (alebo sa správala v minulosti), tak paradoxne: pomôžeme tým sebe. Lebo prestaneme bojovať s ich správaním, s ktorým nesúhlasíme a míňať tak svoju energiu nesprávnym smerom. Získame viac vnútorného pokoja a možno uvidíme aj inú možnosť, ako s druhou stranou lepšie komunikovať.

3. NECHAJTE SI PORADIŤ OD AUTORITY

Určite aj vy máte v živote niekoho, koho životné rady si ceníte. Autoritu, ktorú si veľmi vážite. Môže to byť mama, otec, babička, dedko, kolegyňa (či už sú živí alebo nie medzi nami) alebo aj niekto mimo rodiny, ktorého názory a život sa vám páčia a vážite si ich.

Skúste preto v situácii, s ktorou si možno neviete aktuálne dať rady, spýtať sa: „Čo by mi … (môj radca) poradil? Čo by mi povedal, že mám urobiť?“ A kľudne takýchto radcov môžete mať aj viac. Vnesú vám do života nadhľad, viac vnútorného pokoja a dôveru v to, že ste sa správne rozhodli.

Veci a situácie okolo nás sa diali v minulosti, dejú sa teraz a budú sa diať aj v budúcnosti. Tie dobré, no i tie, ktoré sa stávajú pre nás výzvami. A je len na nás ľuďoch, aký postoj k nim zaujmeme. Ako sa zachováme. Ako budeme myslieť, konať a následne aj niesť plnú zodpovednosť za slová, ktoré sme povedali a skutky, ktoré sme urobili. Vždy to ide lepšie v pokoji.

Súhlasíte?