15 nezabudnuteľných myšlienok Oldřicha Nového

Oldřich Albín Nový bol známy český filmový a divadelný herec, režisér, skladateľ, dramaturg a spevák. Okrem toho to bol však aj človek, ktorý prežil koncentračný tábor. Napriek všetkým nepríjemným okolnostiam na svoj život nezatrpkol a zanechal za sebou okrem iného aj tisíce skvelých myšlienok.

Tu je 15 nezabudnuteľných myšlienok Oldřicha Nového:

1. „Na světě jsou tři skupiny lidí. Ti první žijí v říši snů, ale zapomínají na skutečnost. Ti druzí žijí ve skutečnosti, ale zapomínají na sny. Já jsem se vždy nejlépe cítil s třetí skupinou. S lidmi, kteří jedno mění v druhé: svou skutečnost mění ve svůj sen a své sny ve svou skutečnost.“

2. „Nikdy jsem nezápasil s odkládáním. Mám šikovnou zásadu: S čím nezačneš, to nedokončíš.“

3. „Chcete-li dokázat něco opravdu velkého, napřed musí být Vaše víra. Nejprve potřebujete věřit v to, co jste prozatím nedokázali, a hned potom konat, jako byste to dokázat měli.“

4. „Mnohokrát v životě jsem dokázal něco, o čem druzí tvrdili, že to není možné. Dokázal jsem to proto, že jsem nikdy nedopustil, aby mé sny omezila něčí omezená představivost. Konečně, to i mě naučilo, abych něčí sny neomezoval svou omezenou představivostí.“

5. „Mnoho lidí se domnívá, že sny se v lidském životě uskutečňují pouze zázrakem. Já se však domnívám, že tím skutečným zázrakem v lidském životě je naše jednání – ve víře, že přece zvládneme to, co jsme doposud ještě nedokázali.“

6. „Jestli mám v životě sny? Bláhová otázka. Já potřebuji k životu sny. Dokud sním, necítím se starý. Dokud sním, mám se na co těšit. Dokud sním, mám pro co žít. Člověk je skutečně starý až tehdy, kdy místo snů zaplavuje jeho mysl lítost. ,Své sny už nikdy neuskutečním‘, toto říká skutečně starý člověk.“

7. „Dám Vám jednu dobrou radu. Držte se co nejdál od lidí, kteří snižují Vaši ctižádost. Říká se jim malí lidé. Tohle dělají vždycky. Velcí nikdy. Velcí lidé, i když vidí zatím malého, ještě ne tak úspěšného člověka, umějí si představit, že se může státi velkým. Vždyť i oni sami, ti velcí lidé, tak začali. Z toho plyne, že úspěch v životě je do značné míry dán lidskou představivostí.“

8. „Mám jiný pohled na včerejšek, dnešek a zítřek než mnoho lidí. Včerejšek pro mě není nic jiného než moje dnešní vzpomínka a zítřek pro mě není nic jiného než můj dnešní sen. Abych byl upřímný, vzpomínkami se moc nezabývám. Rozptylují mou přítomnost i budoucnost. Vinou vzpomínání jenom zbytečně ředíme své sny, které naši přítomnost posouvají v budoucnost.“

9. „K vykročení za životním snem je potřeba přijmout odpovědnost za sebe, za svůj vlastní život. Tím totiž v sobě rozvinete hlad. Pochopíte, že Váš sen za Vás nikdo neuskuteční. Dojde Vám, že změna, štěstí i překážky nejsou nikde venku – to všechno vzniká a zaniká uvnitř.“

10. „Když jsem jako kluk po něčem toužil, pamatuji si, že na jednu stranu jsem míval v noci sny, že svých tužeb již dosahuji, a na straně druhé noční můry, že toho nikdy nedosáhnu. A ráno jsem býval zmatený. Až jsem pochopil, že můj úkol je překonat ty noční můry, a pak se moje touhy stanou skutečností.“

11. „To nejhloupější, když máte nějaký opravdu velký sen, je nechat se odradit časem, který bude muset uplynout, než si ho splníte. Ten čas totiž uplyne tak jako tak.“

12. „Vzpomínám si, že jako kluk jsem se zřekl několika svých velkých snů jenom proto, že uskutečnit je by trvalo roky. Pak ty roky uplynuly a já litoval, že jsem to tehdy vzdal. To mě naučilo jít za svými sny bez ohledu na jakýkoli čas.“

13. „Každou lidskou touhu by hned měla následovat myšlenka, znějící: Člověče, nečekej. Není na co. V životě stejně nepřijde jiný okamžik než ten, kterému říkáme TEĎ.“

14. „Co pro mě znamenají sny? Ukazatel smyslu života. Nejsou pro mě něčím, co máme snad objevovat nebo nalézat, ale to, čeho máme dosahovat. Pro to tady jsme.“

15. „Obávám se, že lidem, kteří se spíše ohlížejí v čase zpět, chybí skutečně velký sen. Máte-li totiž skutečně velký sen, nechcete couvat zpátky, naopak chcete běžet vpřed. Za tím snem.“

 

Ktorá z myšlienok vás oslovila najviac?