Poučný príbeh: Motýľ

Bol raz jeden motýľ, ktorý nakládol vajíčka na zelený lístok. Z vajíčok sa o niekoľko dní narodili malé húseničky. Húseničky rástli, žili pekne spolu na jednej rastline. Papali spolu, zabávali sa. Keď už boli väčšie, rozpŕchli sa aj na vedľajšie rastliny, kde si našli nových kamarátov. Medzi nimi bola aj húsenička Ikigai.

Ikigai jedla a rástla a zabávala sa s ostatnými húseničkami. Rozprávali sa, bavili sa. Každá z húseničiek bola iná. Niektorá bola odvážnejšia, iná sa viac bála. Niektorá veľa rozprávala, iná radšej vyhľadávala samotu a pokoj. Ikigai sa od ostatných húseničiek naučila všeličo. Aj dobré, aj zlé. Pozorovala, ako sa správajú staršie húseničky a začala sa tak správať aj ona. Považovala to za správne.

No po čase Ikigai zistila, že všetky jej skúsenosti a zážitky, či už tie pekné alebo menej pekné, sa ukladali na jej tele ako šupky od cibule. Čím viac rástla, tým viac tých vrstiev mala na sebe. Až jedného dňa zistila, že vďaka vrstvám sa úplne odrezala od sveta. Postavila si z nich okolo seba múr, cez ktorý nevidela.

Našťastie Ikigai bola múdra. Vedela, že toto obdobie tmy je predzvesťou niečoho krásneho. Vedela, že tma a pokoj ju môže o nej samej veľa naučiť. Vedela, že ak chce zmeniť svoj život, nemôže čakať pomoc z vonku, ale musí zmeniť niečo vo svojom vnútri. Musí dozrieť a pochopiť.

A čo sa stalo po nejakom čase? Ostatné húsenice s úžasom sledovali, ako sa škaredá kukla s Ikigai začala otvárať a von sa predieral nádherný motýľ. Motýľ Ikigai.

Keď jedna z kamarátok videla, ako sa pri tlačení z kukly von Ikigai trápi, chcela mu pomôcť a kuklu nasilu roztvoriť. Ale motýľ odmietol. Vedel, že ak sa chce stať krásnym motýľom, tak namáhavý proces vyjdenia z kukly je nutnou súčasťou jeho premeny. Práve daný tlak kukly mu pomôže vytlačiť zo svojich krídiel nadbytočnú vodu, aby sa jeho krídla mohli stať nádhernými a silnými a aby vedeli lietať.

Keď Ikigai odstránil postupne všetky vrstvy a predral sa von, na slnku si narovnal krídla. Nádherné farebné krídla. Ostatné húsenice len nechápavo pozerali, čo sa to s ich kamarátkou húsenicou udialo. Niektoré húsenice sa dokonca odvrátili a bez slova odišli. No boli aj také, ktoré sa na motýľa závistlivo nahnevali. No všetky s úžasom pozerali na premenu ich kamarátky húseničky na nádherného motýľa.

A v tom Ikigai rozprestrel svoje pestrofarebné krídla a vzlietol do výšin. Ucítil obrovskú slobodu a uvidel oveľa viac možností, kam môže ísť. Začal vidieť svet, v ktorom žije, z oveľa väčšej perspektívy.

*****

Tento príbeh platí rovnako aj u ľudí a vyplývajú z neho 3 ponaučenia:

  1. Dôverujme procesu. Dôverujme svojmu životu, že sa nám deje to, čo má. Hoci momentálne nemusíme chápať, prečo je tomu tak.
  2. Prekážky berme ako príležitosti, ktoré nás posilnia. Práve nimi dávame silu a krásu svojim krídlam. 
  3. Keď chceme zmenu, nemeňme iných, ale ZMEŇME SEBA. Nečakajme na to, až sa niečo či niekto okolo nás zmení, ale zmenu urobme u seba. Jedine tak dáme svojmu životu krídla.