Plán nášho života

Väčšina ľudí venuje viac času plánovaniu dovolenky ako plánovaniu svojho života. To je smutné. Uvažujme o svojom živote. Pýtajme sa sami seba, ako by sme mali žiť. Pýtajme sa, čo by sme mali robiť, čo už viac nebudeme tolerovať, aké zásady budeme dodržiavať.

Prežívať život bez snahy dosiahnuť to najlepšie je znevážením darov a talentov, ktoré sme dostali.