Možno nastal čas

Možno nastal čas začať robiť veci inak. Možno nastal čas vzlietnuť. Možno nastal čas žiť svoj život a nie ho iba prežívať. Možno nastal čas zvoliť si inú cestu a povedať „dosť“. Možno nastal čas prestať sa vyhovárať. Možno nastal čas žiť tak ako ti velí tvoje srdce. Možno nastal čas žiť život, ktorý je ti daný.
No to vieš iba ty. Nik iný.

Ja ti len prajem, aby si našiel v sebe odvahu a žil život, v ktorom budeš šťastný. Rozhoduješ o tom ty.

Nik iný.