Dôveruj životu

Dôveruj životu.
Dôveruj ceste, po ktorej máš prejsť.

A raz pochopíš, kvôli čomu to tak malo byť.