Rázcestie

Niekedy je človek na rázcestí a nevie sa rozhodnúť, kadiaľ má ísť ďalej. Mne pomáha v takejto chvíli zastaviť sa, byť v prítomnej chvíli a odpoveď sa zrazu ukáže či už ako zvuk, pocit, či obrázok.
Stačí len vnímať to, čo hovorí naše vnútro a dôverovať, že čokoľvek, čo na danej ceste prežijem, mám prežiť