Myšlienka o partnerstve

Ak nie sme v pohode, keď sme sami, budeme vyhľadávať vzťah, aby sme tento náš vnútorný pocit prekryli.
Buďte si však istí, že vaša NEspokojnosť sa objaví v inej podobe vo vašom vzťahu a vy z nej pravdepodobne budete viniť svojho partnera.

Neviňme partnera z našich pocitov, ale zamyslime sa nad ich skutočnou príčinou.