Ako skĺbiť svoju rodinu s prácou?

Keď sa pozeráme do pestrej palety ľudských osudov, je vidieť, že každého život je iný. Každého život sa odvíja iným spôsobom. Jeden si založí rodinu v 20 rokoch, iný v 40 a ďalší i po 50-tke. Sú takí, ktorí začínajú so svojou kariérou už v 18, v 20 rokoch a ďalší, ktorí sa k tejto téme začínajú dostávať až po 30-tke, po 40-tke. A sú aj takí, ktorí sa v tejto oblasti nájdu ešte neskôr. To, čo však mnohých spája, nech je jeho osud akýkoľvek, je hľadanie a nachádzanie správneho spôsobu prepojenia rodiny a kariéry. Vzťahov a peňazí. Citlivej podpory a materiálnej pohody. Toho, aby sme boli existenčne zabezpečení a zároveň v spoločnosti kde sme milovaní, prijímaní a oceňovaní za naše kvality. Za to, že sme a za to, akí prirodzene sme.

Poznáte možno príbehy o tom, ako má niekto vysnenú a úžasnú kariéru a na druhej strane je sám. Kontakty s rodinou a priateľmi sú riedke. „Celý svoj život obehoval kariére, službe.“ A niekedy sa to stáva i vtedy, keď človek má formálne partnera a prípadne i deti. Napríklad nejaký lekár, vedkyňa alebo akýkoľvek majster svojho remesla. Ak chceš byť dobrý, musíš dať tomu skrátka všetko, obetovať všetko. Tak sa to hovorí.

Alebo naopak. Niekto zase obetuje svoje všetko rodine. Deťom, manželovi, partnerke. Práca je obvykle niečo, za čím vidíme peniaze a s tým súvisiace materiálne zabezpečenie. Úspech, uznanie, osobné ocenenie ostatnými za to, že sme schopní kvalitne prispieť niečím, čo má cenu i pre druhých. Že sme tými, ktorých druhí chcú a potrebujú. Rodina je zase niečo, kde vidíme svoj emocionálny prístav, prijatie, blízkosť, teplo domáceho krbu. Pochopenie. Emocionálnu podporu.

Ako to však všetko skĺbiť do jedného fungujúceho celku? Ako mať skvelé rodinné zázemie, skutočný prístav pre všetkých členov rodiny, plný lásky, podpory a blízkosti a na druhej strane byť tým oceňovaným drakom a kariérne uspokojeným a úspešným človekom?

A v dnešnej dobe sa táto otázka týka rovnako žien i mužov. Obe pohlavia majú rovnocenné potreby v oboch oblastiach a potrebujú ich harmonické prepojenie vo svojom živote. Jedno bez druhého a bez skutočnej harmónie medzi sebou nemôže existovať.

Nakoniec sa vždy i tak dostávame k tomu, že keď chceme, aby bol náš trvalý materiálny úspech zaručený, je nevyhnutné, aby vzťahy na pracovisku boli kvalitné a vzájomne podporujúce.

A naopak, aby mohla rodina fungovať ako skutočný prístav, plná lásky a podpory, je nutné, aby mala kvalitné materiálne zázemie. Všetko sa prelína a jedno bez druhého neprežije.

Spôsob, ako sa k správnemu prepojeniu týchto oblastí života dostávame, je u každého človeka úplne iný. Pre každého skutočne špecifický. Práve snaha nájsť nejaké všeobecné a spoločné postupy, niečo, čo je ten správny recept, ktorý vám zaručene prinesie rodinné šťastie a kariérny úspech v jednom, je niečo, čo nás obvykle od tohto cieľa len vzďaľuje.

Riešením pre každého človeka je nájsť svoj vlastný spôsob, ako naozaj funkčne a úspešne prepojiť vzťahy a financie. Ako na to, kde je tá vaša cesta. Ako vy osobne hľadáte a nachádzate múdrosť a riešenia pre tieto otázky života, sa môžete dozvedieť z vašej mapy Human design.

Je to obrázok, ktorý je pomerne jednoduchý, ale veľmi bohatý na informácie. Jeho interpretácia je popisom toho, ako vy osobne fungujete i v týchto oblastiach života, ako sa k nim správne vzťahujete a tak vám môže veľmi pomôcť a podporiť vás v tom, aby ste dostali do rovnováhy a harmónie svoj život v práci i doma. V súkromí a na pracovisku.

Mať všade, kde sa vyskytujete a kde pôsobíte, ten pokoj, ktorý je plný vrelej podpory a hodnotného.

Ako použiť mapu Human design na skĺbenie rodiny a práce sa viac dozviete na našich 2 seminároch (lektorka bude Jana Svitková, certifikovaná odborníčka metódy Human Design), z ktorých jeden bude venovaný pohľadu na túto otázku zo strany práce a druhý zo strany rodiny. Môžete sa zúčastniť oboch, ale i jedného z nich.

Viac o seminároch a vôbec aj o tom, ako vám poznanie vášho osobného fungovania z mapy Human design môže pomôcť pri skĺbení rodiny a práce, sa dozviete na našom

webinári zdarma: Ako skĺbiť rodinu a prácu (peniaze a vzťahy)

(záznam z webinára si môžete pozrieť tu)

Rodina a práca. Dve oblasti nášho života, ktoré sú jeho podstatnou súčasťou. Ako však naozaj mať skvelé rodinné zázemie, skutočný prístav pre všetkých členov rodiny, plný lásky, podpory a blízkosti a na druhej strane byť tým oceňovaným drakom a kariérne uspokojeným a úspešným človekom?

Riešením pre každého človeka je nájsť svoj vlastný spôsob, ako naozaj funkčne a úspešne prepojiť rodinu a prácu. Viac o tejto téme sa dozviete na našom webinári. O tom, ako vám poznanie vášho osobného fungovania z mapy Human design môže pomôcť pri skĺbení rodiny a práce.

Webinár bol vysielaný dňa: streda 30.09.2015 

Záznam z neho nájdete tu pod týmto linkom

Kto je Mgr. Jana Svitková? Pozrite si s ňou TV rozhovor z relácie Sama doma na ČT1 zo dňa 18.9. 2015 na tému: „Jak čelit školnímu stresu“.  Vypočujte si, ako sa naučiť pochopiť to, aký typ dieťaťa máme doma. Ako dieťa správne nasmerovať a pritom ho nestresovať pri nástupe do školy.

Pozrieť si tu >>