Vedecký experiment s vodou

Keď myšlienky dokážu toto urobiť s vodou, čo potom dokážu s vodou v našom tele?

Ak by ste pred 10 rokmi niekomu povedali, že samotné myšlienky dokážu mať priamy vplyv na naše fyzické telo, tak zrejme by ste vyzerali ako blázon. Dnes je však situácia iná.  Za posledných pár rokov veda veľmi pokročila a výsledky rôznych vedeckých výskumov sú viac než zaujímavé.

Experimenty v posledných desaťročiach skúmali, či ľudské myšlienky dokážu ovplyvniť vlastnosti vody. Táto otázka bola aj predmetom výskumu alternatívnej medicíny, pretože ľudské telo je tvorené z približne 70% vody.

Vedci prišli s hypotézou, ktorú aj potvrdili, že voda ovplyvnená myšlienkami skutočne mení štruktúru pozorovaných ľadových kryštálov.

Vedecké výsledky dokazujú, že pozitívne myšlienky a zámery majú produkujú symetrické a dobre vyformované a esteticky pekné kryštály vody.

Na druhej strane, negatívne zámery a myšlienky vedú k asymetrickým, slabo vyformovaným a neatraktívnym kryštálom.

Tento vedecký experiment dokázal, ako úmysel ovplyvňuje formáciu ľadových kryštálov. Japonský vedec na energetiku a autor mnohých publikácií Masuru Emoto a niekoľko ďalších výskumníkov a vedcov testovali hypotézu, či voda vystavená vzdialeným úmyslom zmení estetickú hodnotu ľadových kryštálov, ktoré vzniknú z takto ovplyvnenej vody.

Pokus ovplyvniť vodu na vzdialenosť tisícov kilometrov

Počas daného vedeckého experimentu počas doby 3 dní približne 2000 ľudí v Rakúsku a Nemecku zameriavali svoje myslenie na vzorky vody, ktoré boli umiestnené v elektromagneticky odtienenej miestnosti v Kalifornii. Ďalšie vzorky boli umiestnené mimo odtienenej miestnosti tak, aby mohli slúžiť ako vzdialená kontrolná vzorka.

Kryštáliky ľadu vyformované z viacerých vzoriek vody pri rozdielnom zaobchádzaní boli následne vyfotografované technikom. Každý obraz bol ohodnotený na svoju estetickú krásu 2500 nezávislými sudcami. Výsledné dáta boli ďalej analyzované ľuďmi, ktorí nepoznali, akým východzím podmienkam boli jednotlivé vzorky vystavené.

Závery ukázali, že test bol konzistentný s množstvom predošlých štúdií poukazujúcich na to, že myšlienkové zámery sú naozaj schopné ovplyvniť štruktúru vody.

Ako sa líšia kryštály vody z vodovodu, jazera a rieky

Spomínaný výskumník Masaru Emoto sa v jednej dávnejšej štúdii vykonanej v 90-tych rokoch rozhodol skúmať kryštály 3 druhov vody – z vodovodu, jazera a rieky.  Pri vode z vodovodu nedokázal získať esteticky pekné kryštály. Dokonca sa mu to nepodarilo ani u vody z riek a jazier nachádzajúcich sa v blízkosti veľkých miest.

Na druhej strane, kryštály z vody jazier a riek ďaleko od civilizácie vyprodukovali kryštály, z ktorých každý mal svoju jedinečnosť a zároveň boli esteticky veľmi príjemné.

Výsledky z tejto štúdie tiež ukázali, že tvar a fyzická štruktúra vody sa zmenili, ak sa k vode smerovali dobré slová, hrala dobrá hudba, prípadne ukázala, zahrala či ponúkla čistá modlitba.

Tu sú obrázky príjemných slov:

Platí to však aj naopak: keď sa voda vystavila negatívnym vplyvom, vytvorili sa z nej znetvorené kryštály.

Tieto experimenty dokazujú, aké sú dôležité myšlienky, nad ktorými počas dňa rozmýšľame. Tým, že naše telo tvorí z veľkej väčšiny voda, naše myšlienky ovplyvňujú pravdepodobne viac, než si vieme predstaviť.

Na tomto linku nájdete zopár ďalších príkladov takýchto kryštálov.

Pozrite si toto krátke video z výskumu japonského vedca Masuru Emota

POZRIEŤ SI VO VIDEU TU >>