Sebaláska je základom šťastia a spokojnosti

Slovo Sebaláska v nás často vyvoláva negatívne reakcie.  „Je predsa neskromné ​​a egoistické myslieť len na seba. Je to niečo zlé, špinavé, nezdravé… To sa predsa nemá – myslieť najprv na seba a potom až na druhých. Je to sebecké a egocentrické“- často počúvame od svojich rodičov, okolia a šepká nám to často aj náš vlastný rozum.

Ak však chceme dosiahnuť trvalý pocit naozajstného šťastia, je na čase sa naučiť milovať sám seba a stavať seba na prvé miesto.

Ak chceš milovať všetkých okolo, tak najprv musíš milovať sama seba.  Keď si dovolíš mať sa rada a myslieť na seba, častokrát potom zistíš, že si schopná starať sa a milovať i ostatných. 

Alebo inak povedané: Najprv tvoj pohár musí byť plný, aby si z neho mohla nalievať ostatným.

Ako chceš nalievať sladké víno ostatným, keď tvoja nádoba je prázdna? Jednoducho nemáš čo….. Kým nezačneš milovať seba samého, nemôžeš milovať v plnej miere nikoho, pretože žiadnu „plnú mieru“ nepoznáš.

Sebaláska je základom vnútornej spokojnosti, istoty a úspechov a naozaj kvalitných vzťahov s okolím. Naše problémy, choroby a neuspokojivé životné situácie vychádzajú na najhlbšej úrovni z negatívneho vzťahu práve k sebe samým.

Sebaláska znamená uvedomiť si všetko, čo k nám patrí – všetky naše potreby, talenty a tvorivosť. Ale taktiež aj chyby, či charakterové nedostatky. Musíme sa naučiť pozerať sa na svoj odraz v zrkadle a vedieť ho prijať.

Prečo nám je to v dospelosti také neprirodzené a často i nepríjemné, keď si povieme, že sa budeme mať radi? Predsa sme sa už narodili s prirodzenou sebaláskou. Áno, ako deti sme sa mali radi, pusinkovali sme sa do zrkadla, usmievali sa do neho a boli sme spokojní s tým, akí sme a aj ako vypadáme.  Pamätáte sa? Dieťa sa jednoducho už rodí so sebaláskou. Cíti sa nádherné a dokonalé práve také, aké je.

Žiaľ časom a výchovou v nás okolie vypestuje sebakritiku a nespokojnosť so sebou samým. 

Počúvali ste v detstve niektoré z týchto viet?  Stavím sa, že áno:

  • „Bože, ty si ale babrák.“
  • „Čo si to urobil? To nemyslíš vážne! Choď preč, nech ťa nevidím. Už ťa nemám rada.“
  • „Teraz si ma naozaj sklamala. Bež odo mňa preč! „
  • „Do hrobu nás privedieš.“
  • „Prečo si to urobil? Buď znovu tým poslušným chlapcom. „
  • „Choď preč, to sa takto nerobí. Ja si to dokončím radšej sama.“
  • „No urob, ako myslíš! Ale potom neplač.“
  • „Vidíš? Ja som ti vravela…“
  • „To nie je nič pre Teba. Čo zase vymýšľaš.“
  • „My s ockom najlepšie vieme, čo je pre teba dobré!“

Naši rodičia a starí rodičia za tieto slová a vety nemôžu. Myslia ich v dobrom, aby z nás vychovali „slušných a správne ľudí“. Žiaľ neuvedomujú si, aké dopady majú tieto vety na ich vlastné deti a vnúčatá.  V snahe dieťa „okresať“ do medzí „slušnosti“ začnú potreby svojich detí potláčať, či dokonca trestať za ich prejavy jedinečnosti a výnimočnosti. A popritom deťom vytrhávať ich vlastné čisté názory na svet a nahrádzať ich tými svojimi, „určite pre teba lepšími.“

Ako však môžu rodičia jednať inak, keď sami boli v týchto hraniciach vychovávaní? Nemôžeme to od nich očakávať…. Ale my to teraz môžeme zmeniť.  Zmeniť to v sebe a nevyžadovať to už od druhých… Od svojich detí, partnera, či okolia.

sebalaskaZačnite v sebe pestovať zdravú sebalásku a váš život sa akoby zázrakom začne meniť. Zaslúžite si byť pre seba vždy na prvom mieste! Začnite sa riadiť svojimi pocitmi. Každý deň sa pochváľte. Starajte sa o seba. Hovorte druhým „nie“ aj s vedomím, že ich tým môžete sklamať. Nenechajte sa ovplyvňovať, nenechajte sa manipulovať. Choďte si za svojimi snami, aj keď ich nikto vo vašom okolí nechápe. Prevezmite plnú moc nad svojím životom aj so všetkým, čo k tomu patrí! Len vďaka tomu môže byť váš život plný radosti a šťastia!

Aký je rozdiel medzi sebaláskou a sebectvom?

Sebaláska znamená, že sa máte radi takí, akí ste, aj so svojimi chybami a nedokonalosťami. Že idete za svojimi snami a cieľmi i bez toho, aby ste čakali na súhlas a podporu od ostatných. Nepotrebujete pozornosť a uznanie od svojho okolia, nakoľko si ho doprajete vy sami.  A keď si doprajete ten pocit vnútornej spokojnosti so sebou samým, viete ho ďalej aj rozdávať. Nepotrebujete partnera, deti, rodičov na to, aby vás urobili šťastným. Viete už, že strojcom svojho šťastia ste VY sami. Plne si uvedomujete to, máte silu a moc zmeniť všetko, čo vám v živote nevyhovuje, trápi vás a zraňuje. Že máte právo na svoj názor, i keď s vami ostatní možno nesúhlasia. Máte právo byť sami sebou.

Sebectvo je naopak uspokojovanie svojich potrieb na úkor druhých. Keď ste neprevzali zodpovednosť  za svoj život  a dávate vlastnú nespokojnosť za vinu druhým. A v tom je ten zásadný rozdiel. Sebaláska nie je sebecká. Je obohacujúca a slobodná.

Staňte sa pre seba človekom, s ktorým je vám najlepšie. Človekom, ktorého rešpektujete, milujete ho a podporujete. Naučte to najprv seba a verte, že ostatní sa k vám potom pridajú!

Pozrite si toto krátke poučné video, ktoré za 2 mesiace videlo viac ako 1,2 milióna ľudí. Je od Morgany Bailey Nebezpečenstvo skrývania vlastného JA Je v ňom aj táto múdra veta:  

„Tie najväčšie prekážky, ktoré budem musieť prekonať, sú moje neistoty a môj vlastný strach.“

Čo viac dodať. Možno ešte na záver:

Keď nemáme radi samy seba, cítime odpor ku všetkému, čo je s nami spojené. Keď sa naučíme mať radi samy seba, potom nám náš starý život začne pripadať ako nový a začne vyzerať krásne.