Rovnováha

V živote je najdôležitejšie vytvoriť rovnováhu  Vyžaduje to čas, trpezlivosť a nájsť ten správny spôsob.

Nechcime veci hneď. Počkajme, kým nájdeme tie správne kamene, ktoré spolu zapadnú a vytvoria krásne dielo nazývané život.