Radosť z prítomnosti

Nerieš “ČO AK”.
Rieš čo je TERAZ.
Nie predtým. Ani potom.

Len TERAZ.

Inak ťa to oberie o radosť z prítomnosti