Naše myšlienky

Naše myšlienky sú naším výtvorom. Nie sú všeobecne danou „realitou“.
👉 Naše myšlienky vytvárame vo svojom vnútri. My sme ich tvorcami. Neprichádzajú zvonku.
To, ako vnímame určitú vec alebo situáciu, sme si vytvorili my vo svojom vnútri 👈
Preto ak sa na niekoho alebo niečo teraz hneváš, máš nejaké pocity, uvedom si, že tieto pocity nepochádzajú zvonku (od ľudí, na ktorých sa hneváš), ale tvoje pocity pochádzajú z tvojho premýšľania. Ty si ich sám tvoríš. Ty sám prežívaš to, čo si si v myšlienkach vytvoril.
Tvoje myšlienky nie sú „realitou“. Sú tým, čo si si v mysli vytvoril.