Akí sme

Náš život neovplyvňuje to, čo chceme,
ale to, akí sme.

Keď sa zmeníme my, i náš život sa zmení.

citát z knihy MY BIG VISION BOOK- Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov