Neposudzujme

Neposudzujme ľudí, ktorých nepoznáme. Nerobme si uzávery vo svojej mysli na ľudí, ktorých vidíme, či počujeme prvýkrát. Neodsudzujme ich činy a slová. Nevieme, čo sa za nimi skrýva, aká cesta ich k nim doviedla.
Ostatných ľudí zvykneme posudzovať a vnímať na základe našich vlastných skúseností, činov a slov. Na základe našich myšlienok.

Ale uvedomme si, že ONI nie sú MY!

Keď oni podľa nás urobili v niečom chybu, nemusí to byť chyba pre nich. Keď oni vyslovili slová, ktoré sú pre nás nepochopiteľné, im môžu dávať v ich situácii zmysel. Preto neposudzujme. Najprv sa snažme zistiť viac podrobností, viac okolností a až keď máme celistvý obraz, až potom si v sebe robme uzávery a vyslovujme myšlienky, raďme a hodnoťme.