Knihy a ich vplyv na náš život

Viete napísať zoznam 10 kníh, ktoré Vám doteraz najviac ovplyvnili Váš život?

Vplyv kníh na náš život je veľmi veľký. Správna kniha nám dá veľmi veľa, keď ju čítame v tú správnu chvíľu. V správnu chvíľu pre nás. Každá kniha má svoj špeciálny dar – urobí odtlačok do nášho vnútra, do našich myšlienok a aj konania.

Určite aj Vy máte  v spomienkach knihy, ktoré Vám utkveli v pamäti. Knihy, ktoré do vášho života prišli ako dar a zmenili vaše myslenie a pohľad na svet.

Napíšte do komentárov dole 10 knižiek, ktoré vo Vás nejakým spôsobom zostali. Nepremýšľajte nad nimi príliš, skúste sa zamyslieť len na pár minút.  Nemusia to byť tie „pravé“ knihy,  veľkolepé literárne diela alebo knihy, ktoré by sa „patrilo“ napísať. Napíšte tie knihy, ktoré nejakým spôsobom zasiahli vás.  Ktoré dali veľký dar Vám.

Môj zoznam 10 knižiek, ktoré mi zostali v srdci a v hlave:

  1. Miguel Ruiz- Štyri  dohody
  2. Brandon Bays- Cesta
  3. Rhonda Byrne- Tajomstvo
  4. Anthony Robbins- Nekonečná vnútorná sila
  5. Adele Faber- How to talk so kids will listen
  6. Robert T. Kiyosaki- Bohatý otec, chudobný otec
  7. David Allen – Mít vše hotovo
  8. Pollak Kay- Žiadne stretnutie nie je náhodné
  9. Osho – Život podľa vlastných pravidiel
  10. Luis Hay- Miluj svoj život

A ďalšie pribúdajú do zoznamu:

11. Kurandera – Hľadanie podstaty ženskej sily – Hernán Huarache Mamani  

Ťažko sa mi do tohto zoznamu vyberalo len 10 knižiek, ale tieto patria medzi moje najobľúbenejšie. Tých kvalitných, ktoré mi v danej chvíli dali niečo do života, je však oveľa viac.
 
Daj vedieť svojim kamarátom o knižkách, ktoré stoja za to si ich prečítať. Pridaj ich do komentára, daj zdieľať a tvoji priatelia sa o nich o nich dozvedia.