Čo je to NLP? Ako mi NLP pomôže

Určite mi dáte za pravdu, že vyznať sa v ľuďoch je dôležité. Niekto z nás vie komunikovať s okolím lepšie, iný horšie. Komunikáciu však vnímajme nielen ako komunikáciu smerom von, ale aj ako komunikáciu smerom do vlastného vnútra. Komunikácia nášho vnútra s vonkajším okolitým svetom je pre naše telo a mozog každodennou záležitosťou. Berieme ju ako automatickú a častokrát sa nezamýšľame nad tým, ako prebieha a čo všetko pre nás znamená. Čo všetko ňou vieme ovplyvniť v sebe a i vôkol seba.

A práve komunikačný proces smerom do nášho vnútra a následne smerom von k okoliu je podstatou NLP.

Čo znamená skratka NLP? Čo nám môže NLP priniesť a ako sa dá využiť v každodennom živote? Vyrieši moje problémy? Dá sa využiť len v biznise alebo aj v súkromnom živote?

Pre koho je NLP vhodné? Budem ho vedieť aplikovať i keď som starší človek? Nie je NLP manipulatívne? Ako spoznám kvalitného NLP kouča?

Tieto a ďalšie otázky si bežne kladieme, keď prvýkrát započujeme 3 písmenká „NLP“.  Nakoľko som práve ukončila certifikovaný 5-mesačný tréning NLP a ľudia sa ma tieto otázky pýtajú vcelku často, rozhodla som sa spísať tento článok. Verím, že vám bude pomôckou k pochopeniu NLP.

Čo znamená skratka NLP?

Na NLP existuje veľa múdrych poučiek. V tomto článku ho vysvetlím „jednoducho a ľudsky“ 🙂

N

Písmenko N tvorí v skratke NLP slovo Neuro. Pod týmto slovom sa definuje naša nervová sústava a našich 5 zmyslov. Práve prostredníctvom nášho zraku, sluchu, hmatu, vône a chute „identifikujeme“ všetko, čo  sa vôkol nás deje. Tieto „vstupy“ potom posielame prostredníctvom nervovej sústavy do nášho mozgu. Mozog ich analyzuje na základe skúseností, ktoré sme zažili už v minulosti. Prefiltruje si ich a porovná a podľa nich priradí novým situáciám ich význam. Priradí k danej analyzovanej situácii to, čo pozná z minulosti a pošle to na „výstup“. Jednoducho povedané: Mozog postupuje podľa „návodu“, ktorý pozná z minulosti. Ak napr. identifikuje, že v minulosti sme sa v danej situácii báli, či mali stres, tak automaticky spustí všetky prejavy aj v terajšej situácii. Znamená to, že aj v súčasnej novej situácii spustí automatické fyziologické procesy, držanie tela, mimiku tváre, štýl dýchania, tonalitu reči, také, aké pozná z minulosti.

Ako sa to dá využiť v náš prospech?

Keď zmeníme „vstupy“, tak sa zmenia aj výstupy. A ďalej keď sa zmenia „výstupy“, zmení sa tým naše dýchanie, celá fyziológia, komunikácia a aj naše správanie.

Čiže ak sa chceme v určitej situácii správať inak než doteraz, musíme sa naučiť zmeniť „vstupy“. A s tým nám pomáha psychoterapeutická veda NLP.

L

Písmenko L tvorí v skratke NLP slovo Lingvistické. Spomeňte si, keď ste boli malými deťmi. Ako prebiehalo vaše učenie? Najprv ste svoje okolie vnímali prostredníctvom obrazov. Až následne, podľa komunikácie svojich rodičov a okolia, ste k jednotlivým obrazom priradili slová. Rodičia a celé vaše okolie vám pomohli priradiť k vami videným obrazom aj slová: Toto je pes, toto mačka, toto znamená bojím sa, toto je pomenované ako radosť.

A presne tak sa správa náš mozog. Príde nový zrakový podnet a mozog hľadá v sebe, či na daný obraz má už pomenovanie. Snaží sa ho „identifikovať“ a pomenovať.  Takto mozog komunikuje s vonkajším i vnútorným svetom.  A práve kvalita našej komunikácie je veľmi dôležitá. Ovplyvňuje kvalitu nášho života, naše vzťahy, úspech v práci, vnútornú spokojnosť, šťastie. Preto je dôležité to, ako komunikujeme nielen so svojím okolím, ale aj sami so sebou.

P

Písmenko P tvorí v skratke NLP slovo Programovanie. Nejedná sa o klasické programovanie pri počítači. I keď v podstate áno- ak berieme, že náš mozog je najgeniálnejší biologický počítač. Programovanie tu znamenajú konkrétne návody a techniky, ktoré sa používajú pri koučingoch.

NLP nás učí, ako sa „naprogramovať na úspech“. Umožňuje preprogramovať negatívne vzorce („vstupy“), traumy, fóbie a myšlienky z minulosti na pozitívne resp. neutrálne a odstrániť tak prekážky v našom živote, rozvoji a dosahovaní cieľov. Pomáha nám vytvoriť si nové „vstupy“, ktoré sú podľa našich požiadaviek a predstáv. NLP okrem iného aj učí, ako modelovať úspechy iných ľudí a vytvárať si podľa nich vlastnú stratégiu úspešného života. Vďaka NLP si dokážeme pozitívne naprogramovať spôsoby, akými premýšľame, hovoríme a konáme, a tým dosahovať v živote to, čo si želáme.

Výhodou NLP je to, že nehovorí iba to, čo by SME MALI robiť, ale poskytuje aj praktické rady, tipy a riešenia, AKO TO urobiť.

Ako vzniklo NLP

Začiatky NLP siahajú do 70.rokov 20.storočia. Vzniklo na základe výskumov kalifornskej univerzity v Santa Cruz. Konkrétne sa pod NLP podpísali psychológ, matematik a programátor Richard Bandler a uznávaný lingvista John Grinder.

Tento psychoterapeutický systém NLP sa postupne rozšíril aj do Európy. Okrem psychoterapeutov postupne prenikol aj do výcviku vo firmách: pre manažérov, obchodníkov, konzultantov, tvorcov reklám a ďalších profesionálov, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti s ľuďmi vo svojich tímoch, či so zákazníkmi.

Techniky NLP sú tiež používané na psychickú prípravu športovcov. Techniky NLP využívajú napr. golfista Tiger Woods, tenistka Serena Williams, tenista Andre Agassi, z tímových športov je to napr. L.A. Kings a niektoré kluby anglickej Premier league: Manchester United a veľa ďalších.

Svetovo uznávanými NLP koučami sú velikáni ako napr. Anthony Robbins alebo Paul McKena.

Ako mi NLP pomôže

NLP pomáha v práci a aj v každodennom živote dosahovať výnimočné výsledky, stanovené ciele a fungovať pritom v harmónii dovnútra a aj navonok. Mnoho úspešných lídrov v súčasnosti a v minulosti využívalo techniky NLP a to im pomáhalo dosahovať úspechy (napr. Steve Jobs). Pracovné úspechy však nie sú všetko. Dôležité je byť úspešný nielen v biznise, ale aj v živote. Stále častejšie počuť o syndróme vyhorenia, depresiách a iných psychických problémoch.

I napriek tomu, že mnoho úspešných ľudí má vo svojom živote všetko, predsa im chýba pocit šťastia, vnútornej spokojnosti, harmónie a rovnováhy medzi kariérou a vlastnou rodinou. NLP ponúka komplexný prístup k riešeniu týchto problémov, pričom vychádza zo zdrojov, ktoré máme každý v sebe a pristupuje ku každému človeku individuálne.

Cieľom NLP je naučiť sa zvyšovať pracovnú výkonnosť a tvorivý potenciál človeka pomocou rôznych praktických a nenáročných metód. Stručne povedané:

NLP pomáha naplno využiť svoj vlastný potenciál v pracovnom i osobnom živote.

V podstate neexistuje oblasť, v ktorej by sa NLP použiť nedalo. Či už ide o prácu, školu, medziľudské vzťahy medzi generáciami, partnerské vzťahy, výchova detí, fungovanie organizácií, riešenie konfliktov, nachádzanie vyhovujúcich riešení, šport, či dokonca odstraňovaním strachu, úzkosti a fóbie. 

NLP je obrovskou pomôckou pre rôznych psychoterapeutov a koučov, ktorí pracujú s individualitami, no i s tímami. Pomáha v osobnom napredovaní človeka, i v obrovskom pokroku práce v tímoch.

Som veľmi rada, že ukončením 5-mesačného NLP kurzu sa radím medzi medzinárodne uznaných a certifikovaných NLP koučov aj ja a mám radosť, keď vidím, ako vám NLP pri koučingoch obrovsky pomáha.