Sila slov

Slovami niekedy pomáhame, niekedy ubližujeme, hoci nechtiac ….. A niekedy pritom stačí tak málo … zmeniť pár slov a hneď ide všetko ľahšie …

Ako ľudia máme  dar reči.  MY SAMI si vytvárame to, čo vyslovíme, MY SAMI slovami programujeme seba a následne aj svoje okolie. MY SAMI môžeme ovplyvniť slovami situáciu a to, čo sa následne bude diať. Preto sa naučme voliť tie správne slová.   Všetko sa dá povedať inak. 

Pozrite si toto krátke, ale pritom výstižné video o Sile slov. Ako málo niekedy stačí …sila slov

Vysvetlivky k videu:  

I am blind. Please help. = Som slepý. Prosím pomôžte.

 It´s a beautiful day and I can´t see it = Dnes je nádherný deň a ja ho nemôžem vidieť.