Poučný príbeh – Otec, synovia a topánky

Bol raz jeden starý pán, ktorý mal továreň na výrobu topánok. Chcel ju nechať riadiť svojim dvom synom. Jedného dňa im dal úlohu, aby preverili nové trhy na predaj topánok v Afrike.  

Synovia sa vybrali do Afriky, každý samostatne.

Po 1 mesiaci telefonoval otcovi jeden zo synov a zúfalo ho do telefónu prosil: „Otče, príď prosím ťa ihneď pre mňa! Je to tu hrozné. Tu sa nedajú predať žiadne topánky, lebo títo ľudia vôbec nenosia topánky. Tu chodia všetci bosí!“

Po 2 mesiacoch strávených v Afrike zatelefonoval otcovi druhý syn: „Otče, prosím ťa, pošli mi hneď dva kamióny topánok! Však tu nikto nemá topánky! Ešte tak veľa ľuďom treba predať naše topánky!“

Poučná pointa príbehu:

Do života nám prichádzajú rôzne príležitosti. Je však dôležité, aký uhol pohľadu si na ne zvolíme. Vždy máme na výber a rozhodnutie je len na nás.