Sila prítomného okamihu

Ak sme na ceste, je rozhodne dobre vedieť, kam ideme, alebo aspoň poznať základný smer, ktorým sa pohybujeme. Nezabudnime však, že jediná vec, ktorá je naozaj skutočná na našej ceste, je KROK, KTORÝ V DANOM MOMENTE ROBÍME.

Naša životná cesta má svoj vonkajší aj vnútorný cieľ. Vonkajším cieľom je dosiahnuť niečo, pre čo sme sa rozhodli a prísť do cieľa.

Ak sa však miesto, kam smerujeme, STANE DÔLEŽITEJŠÍM NEŽ KROK, KTORÝ PRÁVE ROBÍME, tak nám unikne vnútorný cieľ cesty. Ten nie je o tom, kam ideme alebo čo robíme, ale AKO to robíme.

Naša vonkajšia cesta môže byť dlhá milión krokov, no naša vnútorná cesta má len jediný krok: krok, ktorý práve robíme.

-E. Tolle