Predstavte si ženu

Predstavte si ženu, ktorá vie, že je správne byť ženou. Ženu, ktorá ctí svoje skúsenosti a hovorí im príbehy. Ženu, ktorá odmieta niesť hriechy druhých na svojom tele a v živote.

Predstavte si, ženu, ktorá si dôveruje a rešpektuje sama seba. Ženu, ktorá počúva svoje potreby a túžby. Ženu, ktorá sa stretáva s nehou a pôvabom.

Predstavte si ženu, ktorá uznáva vplyv minulosti na súčasnosť. Ženu, ktorá prešla minulosťou. Ženu, ktorá sa uzdravila do súčasnosti.

Predstavte si, ženu, ktorá tvorí svoj vlastný život. Ženu, ktorá sa vyvíja, inšpiruje, a vkladá všetko na svoj účet. Ženu, ktorá neodmieta, vzdať sa všetkého, okrem najpravdivejšej časti múdreho hlasu v sebe.

Predstavte si, ženu, ktorá vyznáva svojich vlastných Bohov. Ženu, ktorá si predstavuje božské vo vlastnom obraze a podobe. Ženu, ktorá svojou spiritualitou formuje svoj každodenný život.

Predstavte si, ženu v láske so svojim vlastným telom. Ženu, ktorá vie, že jej telo je krásne také, aké je. Ženu, ktorá oslavuje zdroj vo svojom rytme a cyklu.

Predstavte si ženu, ktorá ctí telo bohyne v jej meniacom sa tele. Ženu, ktorá oslavuje hromadenie svojich rokov vo vlastnej múdrosti. Ženu, ktorá odmieta používať svoju životnú energiu pre utajenie zmien na svojom tele a vo svojom živote.

Predstavte si, ženu, ktorá si cení žien vo svojom živote. Ženu, ktorá sedí v kruhu žien. Ženu, ktorá si pripomína pravdu o sebe, keď sa zabudne.

Predstavte si ženu, ktorá sa zaujíma o svoj vlastný život. Ženu, ktorá objíma svoj život ako svojho učiteľa, liečiteľa, a výzvu. Ženu, ktorá je vďačná za „obyčajné“ chvíle krásy života.

Predstavte si ženu, ktorá sa podieľa na vlastnom živote. Ženu, ktorá sa stretne s každým problémom s kreativitou. Ženu, ktorá prijíma opatrenia na svoj vlastný účet s jasnosťou a silou.

Predstavte si ženu, ktorá má zmysel pre vnútorný pokoj a samotu. Ženu, ktorá je k dispozícii sama sebe. Ženu, ktorá si vyberá priateľov a milenca s pochopením pre jej potrebu samoty a pokoja.

Predstavte si ženu, ktorá uznáva celú škálu ľudských emócií. Ženu, ktorá vyjadruje svoje pocity jasne a priamo. Ženu, ktorá umožňuje pocítiť emócie tak prirodzene, ako dych.

Predstavte si ženu, ktorá hovorí pravdu. Ženu, ktorá verí svojmu vnímanie sveta a vyjadruje to. Ženu, ktorá neprestáva byť sama sebou kvôli reakciám ostatných ľudí.

Predstavte si ženu, ktorá sa vzdala túžby po intelektuálnom schválení. Ženu, ktorá prednáša silné slová a každým svojím činom si za nimi stojí.

Predstavte si ženu, ktorá vykvitla v poznaní a láske k sebe. Ženu, ktorá sa zaviazala vernosťou svojmu životu. Ženu, ktorá zostáva napriek všetkému verná sama sebe.

PREDSTAVTE SI SEBA, AKO TÚTO ŽENU. (Patricia Lynn Reilly)