Poučný príbeh: Viera v seba

Jeden podnikateľ uviazol až po uši v dlhoch a naozaj už nevidel východisko zo svojej situácie. Dlhoval všade možne a dodávatelia na neho naliehali každý deň.

Šiel do parku, aby sa aspoň na chvíľu vymanil zo stresujúce situácie, ale myšlienky na ňu ho ustavične trápili. Posadil sa na lavičku a oprel hlavu do dlaní. Neustále v duchu preberal všetky možné varianty, ktoré by ho mohli zachrániť pred bankrotom. Náhle sa pred ním objavil akýsi starček.

– Vidím, že vás niečo trápi – povedal. – Nechcete sa mi zveriť?
Snáď aj s istým uľahčením mu podnikateľ povedal všetko o svojich ťažkostiach, o tom, že nemá peniaze a banka mu odmieta ďalší úver, aby problémy mohol zvládnuť.
Starý pán ho pozorne bez prerušovania vypočul a potom mu povedal:

– Myslím, že vám môžem pomôcť.
Spýtal sa podnikateľa na meno, potom vypísal šek a vložil ho ohromenému muži do ruky.

– Vezmite si tie peniaze. Stretneme sa tu presne za rok – to už mi dlh budete môcť vrátiť.

Ako zo seba mohol muž vypraviť jediné slovo, starček sa mu stratil medzi ľuďmi na ulici.

Podnikateľ pozrel na šek. V políčku pre uvedenie sumy bolo starostlivo vypísané: USD 500 000, -.

A meno vystavovateľa: John Rockefeller. John Rockefeller, jeden z najbohatších ľudí na svete!

«Teraz môžem jedným razom zlikvidovať všetky problémy!“, Pomyslel si podnikateľ. Namiesto toho sa však rozhodol zamknúť šek do trezoru. Už len pomyslenie na ten šek mu dodávalo silu znovu sa pustiť do boja o záchranu svojho podnikania.

S takto nadobudnutým novým optimizmom uzavrel výhodnejšie zmluvy a zaistil si lepšie podmienky splácania. Podarilo sa mu dosiahnuť tri veľké predaje. Počas niekoľkých mesiacov sa vyhrabal z dlhov a začal znova zarábať. Za rok sa vrátil na miesto stretnutia s šekom v ruke.

A starý pán sa naozaj v dohodnutý čas objavil. Podnikateľ sa už-už chystal vrátiť mu šek a povedať mu o svojich úspechoch, keď zrazu po cestičke pribehla žena oblečená ako zdravotná sestra podopierajúc starčeka.

– Bože, som tak rada, že som ho dohnala! – Povedal zadýchane. – Dúfam, že vás neobťažoval. Každú chvíľu utečie z domu a rozpráva ľuďom, že je John Rockefeller.

Podnikateľa zalial studený pot. Po celý rok si počínal úplne suverénne, zachraňoval a rozvíjal svoje podnikanie, nakupoval, predával a podpisoval zmluvy s úplnou istotou, že v najhoršom mu vždy pomôže ten pol milión dolárov.

Náhle si uvedomil, že to neboli peniaze, či už skutočné alebo len predstavované, ktoré zmenili jeho život. Bola to jeho nová sebaistota. To ona mu dodala silu dosiahnuť všetkého, čo má dnes.

Chopte sa iniciatívy vlastnými rukami, pretože v rozhodujúcich chvíľach práve sebaistota a VIERA V SEBA zohráva kľúčovú úlohu.