Poučný príbeh: Skutočný darček

Dievčatko pripravovalo darček. Balilo škatuľu do veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky. „Čo to robíš?“ vyčítal je príkro otec. „Toľko papiera vyjde nazmar. Vieš, koľko to stojí?“ Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta. Na druhý deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu škatuľu v zlatom papieri ako dar. „To je pre teba, ocko.“ zašepkala.

Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho. Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky otvoril škatuľu. Bola prázdna!

Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť:

„To si premárnila všetok papier a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?!“

Dievčatku znova slzy zaplavili očká:

„Ale, ocko, škatuľa nie je prázdna. Vložila som do nej milión božtekov!“

Preto má dnes istý človek na pracovnom stole v kancelárii škatuľu od topánok.

„Veď je prázdna!“ čudujú sa všetci.

„Nie, nie je prázdna. Je plná lásky môjho dievčatka!“ povie zakaždým.

*****

Preto v tento predvianočný čas:  sústreďme sa na to, čo je skutočne dôležité.

Nezbierajme hmotné veci.

Zbierajme zážitky a vychutnávajme si radostné emócie s našimi blízkymi.