Poučný príbeh: Múdry profesor a životná lekcia

Veľmi pekný príbeh na zamyslenie.

Múdry profesor filozofie sa pred začatím hodiny postavil pred svoju triedu študentov. Mal pred sebou zvláštne predmety. Keď jeho hodina začala, zdvihol prázdny veľký pohár od zaváranín a začal ho pred všetkými študentami napĺňať golfovými loptičkami. Vzápätí sa študentov opýtal, či je fľaša úplne plná.

–  Všetci študenti odpovedali áno.

Profesor zobral ďalšiu vec zo stola: krabicu plnú menších kamienkov a nasypal ich všetky do toho istého pohára a mierne ním zatriasol. Všetky kamienky zaplnili voľné medzery medzi golfovými loptičkami.

Opäť sa študentov opýtal, či je pohár plný.

–  Všetci študenti odpovedali áno.

Profesor sa natiahol pre ďalšiu krabicu: teraz však plnú piesku. Nasypal piesok do toho istého pohára. Samozrejme, že piesok zaplnil voľný priestor vo fľaši.

Spýtal sa študentov ešte raz, či je pohár plný.

– Študenti jednohlasne odpovedali rovnako, ako doteraz: Áno, pohár je aj teraz úplne plný.

Profesor nakoniec spod stola vytiahol dve pivá a nalial ich celé do toho istého pohára, čím efektívne zaplnil medzery medzi pieskom.

Študenti sa začali smiať. Za pokračujúceho smiechu študentov profesor povedal:

“Teraz chcem, aby ste si tento pohár predstavili ako pohár reprezentujúci váš život:

Golfové loptičky sú tie dôležité veci rodina, deti, zdravie, priatelia a vaše obľúbené vášne. Ak by sa stratilo všetko ostatné, stále by bol váš život naplnený.

Kamienky sú tie ostatné veci, na ktorých záleží – práca, dom, auto.

Piesok predstavuje všetky ostatné, menej dôležité záležitosti.

“Keď najprv budete napĺňať svoj pohár pieskom”, odvetil profesor, ”tak vám neostane žiadne miesto pre kamienky alebo golfové loptičky. To isté platí pre život.“

„Ak strávite všetok svoj čas nad maličkosťami, nikdy nebudete mať miesto pre veci, ktoré sú pre vás dôležité. Venujte pozornosť veciam, ktoré sú podstatné pre vaše šťastie.“

Prežívajte viac času so svojimi deťmi. Prežívajte čas s vašimi rodičmi. Navštívte aj vašich milujúcich  dedkov a babky. Vezmite vášho úžasného a verného partnera na večeru.

Venujte sa najprv golfovým loptičkám – veciam, na ktorých naozaj záleží. Nastavte si vaše priority.

Zvyšok je len piesok.

Jeden zo študentov sa prihlásil a opýtal sa profesora, čo reprezentovalo to pivo.

Profesor sa len usmial a povedal:

“Som rád, že si sa opýtal. Pivo len ukazuje, že bez ohľadu na to, ako plný sa váš život môže zdať, vždy je ešte priestor na pár pív s priateľmi. ” 🙂