Poučný príbeh: Poučenie od motýľa

Jeden príbeh hovorí o tom, ako sa jedného dňa v kukle, v ktorej sa vyvíjal motýľ, objavil malý otvor. Človek sedel a niekoľko hodín pozoroval motýľa, ako sa…usiluje pretlačiť telo cez tento malý otvor. Zdalo sa mu, že je motýľ stále na jednom mieste, akoby sa dostal tak ďaleko, ako mohol, ale ďalej sa už dostať nemôže.

Človek sa vtedy rozhodol motýľovi pomôcť. Vzal nožničky a kuklu prestrihol. A tak sa z nej motýľ ľahko dostal. Mal však scvrknuté telo, bol drobný a mal zmraštené krídla.

Človek pokračoval v pozorovaní. Čakal, že sa krídla každú chvíľu roztvoria, zväčšia a rozšíria, aby boli schopné niesť telo motýľa. Nič z toho sa nestalo! Motýľ v skutočnosti strávil zvyšok svojho života lezením so scvrknutým telom a zmraštenými krídlami. Nikdy nebol schopný lietať.

Človek vo svojej láskavosti a s dobrým úmyslom nepochopil, že obmedzujúca kukla a zápas s tým spojený bol nutný k tomu, aby sa motýľ dostal cez drobný otvor von. Je to vlastne spôsob, akým príroda vytláča tekutinu z tela motýľa do jeho krídiel, aby zosilneli a umožnili mu lietať, až sa z kukly vyslobodí.

***

Niekedy sú zápasy presne tým, čo v živote potrebujeme. Pokiaľ by nám bolo umožnené ísť životom bez prekážok, tak by nám to mohlo uškodiť. Neboli by sme takí silní, ako by sme mali byť. Mohlo by sa stať, že i v jednoduchých životných skúškach by sme neobstáli a nechali by sme sa znechutiť. Nikdy by sme neboli schopní „lietať“.

Prijímajme svoj život taký, aký je. Aj s rôznymi životnými skúškami, starosťami i radosťami. Je to náš život a buďme vďační za to, že ho máme príležitosť prežiť.