Poučný príbeh: Jedna chyba

Jedného dňa učiteľka napísala na tabuľu:
9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36 9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90
Keď skončila, pozrela sa na žiakov a VŠETCI sa smiali, pretože PRVÝ príklad bol zle vypočítaný. Učiteľka povedala: „Ten prvý príklad som napísala zle NASCHVÁĽ, pretože som vás chcela NAUČIŤ niečo veľmi DÔLEŽITÉ.

Je to na to, aby ste vedeli, ako vás bude brať celý svet… Vidíte, že 9-krát som napísala výsledok SPRÁVNE a nikto ste ma za to nepochválili, no VŠETCI ste sa smiali a kritizovali ma kvôli JEDNEJ chybe, ktorú som urobila.“

Svet vždy bude čakať na chybu, ktorú urobíš a málokedy si všimne milióny správnych vecí, ktoré robíš. Preto si nerob veľkú hlavu z toho, keď urobíš chybu. Sústreď sa na to, čo si urobil správne.