Poučný príbeh: Hľadanie ihly

Raz večer slávna sufijská mystička Rabiya hľadala niečo na ulici pred svojou malou chatrčou. Slnko zapadalo a pomaly, pomaličky sa začínalo stmievať. Zbehlo sa niekoľko ľudí.

„Čo robíš? Čo si stratila? Čo hľadáš? pýtali sa jej. „Stratila som ihlu,“ odvetila.

„Slnko už zapadá, bude ťažké ju nájsť, ale pomôžeme Ti,“ navrhli ľudia. „Kde presne spadla? Cesta je široká a ihla taká malá. Keby sme vedeli presné miesto, ľahšie by sme ju našli.“

„Lepšie je nepýtať sa ma na to,“ odvetila Rabiya, „lebo v skutočnosti mi ihla nespadla na cestu, spadla mi niekde v chatrči.“

Ľudí to rozosmialo a vravela: „Vždy sme si mysleli, že Ti trochu preskakuje! Ak Ti ihla spadla v chatrči, prečo ju potom hľadáš na ulici? „

Rabiya odvetila: „Predsa z jednoduchého, logického dôvodu:  chatrči nemám svetlo a vonku je ešte stále vidno.“

Ľudia sa zasmiali a začali sa rozchádzať. Rabiya za nimi však zvolala: „Počujte! Veď vy robíte presne to isté, ja som iba nasledovala váš príklad. Hľadáte blaženosť vo vonkajšom svete bez toho, aby ste sa spýtali základnú otázku: Kde som ju stratil?

A ja vám poviem, kde ste ju stratili. Vo vnútri! Vonku ju hľadáte z jednoduchého, logického dôvodu:  lebo vaše zmysly sú obrátené smerom von- tam je trochu viac svetla. Vaše oči hľadia von, vaše ši počúvajú, čo sa deje von, vaše ruky sa naťahujú za vonkajškom. To je dôvod, prečo hľadáte vonku. Ale jedno viem určite- vonku ste ju nestratili… a hovorím vám to z vlastnej skúsenosti. Aj ja som ju mnoho, mnoho životov hľadala von. A v deň, keď som pozrela do vnútra, zostala som prekvapená. Nebolo treba hľadať a pátrať, vždy bola vo vnútri.

***

Čo z tohto poučného príbehu vyplýva?

Všade, kde idete, všetko potrebné máte so sebou. Všetko potrebné máte vo vnútri seba.

Prestaňte hľadať vonku, pozrite sa do seba, obráťte sa do svojho vnútra a začnite hľadať tam.