Pohľad na svet

Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, aký sme my.
Keď na sebe v živote pracujeme a definujeme si, kým sme, pozeráme na svet z tej najvyššej perspektívy.

Keď zvládame sami seba, tak vidíme svet vôkol seba a neobmedzené možnosti a príležitosti, ktoré nám ponúka, z vrcholku hory. Nie z údolia. Zhora vidíme oveľa viac možností a ciest.