Pohľad na svet okolo nás

Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, akí sme my sami.
Keď sa zmeníme my, zmení sa aj náš pohľad na svet.

> Keď sa rozšíri tvoje vnímanie, začneš si uvedomovať veci, ktoré si predtým nedokázal ani vidieť, ani im rozumieť.

Preto nemeň svet vôkol seba. Ale pracuj na vytvorení spokojnejšieho sveta vo vnútri seba.