Nečakajme na dokonalosť

Milujem túto myšlienku, ktorú sme napísali na poslednú stranu našej = vašej knihy MY BIG VISION BOOK- Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov.

Nečakajme na dokonalosť.
Nečakajme na ideálnu chvíľu.
Žime.
www.visionbook.sk