Nebuďme v strese

Ste v strese? Ste takí zaneprázdnení, že redukujete prítomnosť len na dosiahnutie želanej budúcnosti?

Stres je spôsobený tým, že SME „TU“, a pritom si želáme „BYŤ TAM“.

Sme v prítomnosti, no využívame ju len na to, aby sme dosiahli budúcnosť. Práve táto rozpoltenosť nás rozorváva. Fakt, že to robia aj ostatní, na tom nič nemení.

Keď pracujeme, tak pracujme.

Keď sa milujeme, tak sa milujme.

Keď oddychujeme, tak oddychujme.

Keď sa smejeme, tak sa smejme z celej hĺbky svojej duše.

Užívajme si energiu, ktorá práve nami prúdi. Prestaneme tak byť rozpoltení a v strese.