Milostný list- Ako vyjadriť nepríjemné pocity svojmu partnerovi

Mars a Venuša… Dve rozdielne planéty. Dva svety, ktoré sú úplné rozdielne a predsa sa priťahujú. Áno, ženy a muži pochádzajú z úplne rozdielnych svetov. Majú rozdielne názory, rozdielny pohľad na svet.

Sú to jednoducho ľudia z úplne iných planét. Sú ako jin a jang alebo ako deň a noc či ako kľúč a kľúčová dierka- jeden bez druhého by tak dokonale nefungovali.  Jeden svet doplňuje ten druhý. A pokiaľ je to ten správny kľúč, ktorý dávate do tej správnej zámky, tak nastane súhra.

Samozrejme, že aj kľúč sa niekedy môže “zadrhnúť”, tak ako aj vo vzťahu ženy a muža nastávajú chvíle, keď je nám ťažko.  I v tom najlepšom manželstve sa často krát ťažko hovorí o svojich túžbach, potrebách a negatívnych pocitoch. Nechceme svojho partnera alebo partnerku raniť, ale chceme mu o svojich pocitoch povedať. Cítime potrebu s ním zdieľať a vyriešiť veci, ktoré nás trápia. Problémy, na ktoré chceme nájsť riešenia.

Viem, nie je ľahké sa rozprávať s partnerom o nepríjemných pocitoch. Zlosť a sklamanie musia byť vždy vyjadrené milujúcim spôsobom.   Jedným z vynikajúcich spôsobov, ktorým môžete uvoľniť svoje negatívne pocity a povedať o nich partnerovi,  je napísať  tzv Milostný list. Ale nie hocijaký. Tento list má svoje pravidlá.

Určite budete však súhlasiť s tým, že keby sme k svojmu partnerovi len tak prišli a vysypali na neho všetko, čo nám na ňom vadí, čo chceme, aby urobil inak…. tak by sa“vzbúril“ alebo by mu tento rozhovor minimálne nepadol dobre.

Techniku Milostného listu popísal vo svojej knihe J. Gray: Mars a Venuša. Je to technika, ktorá dobre funguje dobre pre akýkoľvek vzťah, v ktorom chceme predísť konfliktom alebo nejaký konflikt vyriešiť. Vynikajúco sa dá použiť v partnerskom vzťahu, ale aj medzi priateľmi, či dokonca kolegami v práci. Je vynikajúce ho mať za akýsi zvyk (napr. písať si ho navzájom medzi partnermi na Vianoce, či výročie sobáša… alebo len tak hocikedy, keď máme chuť so svojím partnerom zdieľať svoje vnútorné pocity a túžby).

Pýtate sa, prečo napísať list partnerovi a nie sa s ním radšej hneď porozprávať?

Keď sme naštvaní, sklamaní, frustrovaní alebo nahnevaní, je ťažké komunikovať s láskou. Pri svojich negatívnych emóciách máme preto tendenciu strácať  pochopenie a rešpekt voči svojmu partnerovi. V takýchto chvíľach sa preto rozhovor často krát zmení na boj. A v zápale boja začneme s partnerom komunikovať spôsobom, ktorý bude bezohľadný voči partnerovi a ani nám neprinesie úžitok.

Writing a letter concept with a retro fountain pen lying on a faded old letter and a stack of vintage aged and worn correspondence tied with stringV takýchto momentoch rozprávanie sa o veciach jednoducho nefunguje. Namiesto slovného zdieľania svojich pocitov radšej napíšte svojmu partnerovi takýto list. Písanie Milostných listov vám umožní počúvať svoje vlastné pocity. Tým, že slobodne vyjadríte a počúvnete svoje pocity, stanete sa automaticky viac sústredenými a milujúcimi.  Muži po písaní takýchto listov zvyknú byť viac starostliví a chápajúci a ženy zvyknú začať viac dôverovať a byť vďačné.

Písanie si svojich negatívnych pocitov, je výborný spôsob, ako si uvedomiť a ako vidieť aj pohľad toho druhého. A na základe tohto uvedomenia si môžeme upraviť svoj prístup. Navyše tým, že svoje negatívne emócie napíšeme na papier, ich intenzita sa môže uvoľniť, takže priestor pre pozitívne pocity sa naopak zväčší. A práve s tými pocitmi potom môžeme následne komunikovať so svojím partnerom, ale už  milujúcim spôsobom – spôsobom, ktorý je menej kritický a bez obviňovania. A tak aj vaša šanca úspech, na zmenu toho,  čo sa vám nepáči, je zrazu oveľa väčšia. 

Milostný list má presný postup v 3 krokoch, ktorý je potrebné dodržať:

1. Najprv vyjadrite v liste svoje pocity hnevu, smútku, strachu, ľútosti a aj lásky.

2. Potom napíšte v liste to, čo by ste od svojho partnera /partnerky potrebovali. Čo by ste chceli, aby urobil, neurobil, povedal, nehovoril …. , čo chcete o neho / od nej počuť. Čo je vaším prianím, aby sa zmenilo.

3. Nakoniec sa v liste podeľte o svoje pocity lásky.

Čo je dôležité pri písaní tohto listu? 

  • celý list píšte bez výčitiek
  • píšte „ja som smutná,  cítim sa osamelá“… nie „ty robíš zle…“. Popisujte seba, nie partnera
  • píšte o tom, čo by ste chceli od partnerstva a nie, čo nefunguje
  • dobré slovné kombinácie na začiatky viet: Cítim sa… , Som …, Mrzí ma …, Túžim po …, Vážim si …,

Krok 1: Písanie o SVOJICH pocitoch

Napísať krok 1 „správne“ je veľmi dôležité. Lebo keď sme rozrušení, máme zvyčajne veľa pocitov naraz a častokrát ich všetky naraz hodíme na svojho partnera, ktorý sa v nich nevyzná. Veď priznajme si, často krát sa v nich nevyznáme ani my sami a ako by sa v nich mohol teda vyznať náš partner.

Preto pretrieďme svoje nepríjemné pocity jeden po druhom. Precíťme všetky  svoje negatívne pocity (hnev, smútok, strach, ľútosť), lebo až potom  budeme môcť  naplno vedieť vyjadriť svoje milujúci pocity. Ako to urobiť?

Pri písaní popisujte svoje emócie v krátkych vetách: čo sa stalo a potom dôvod, prečo sa tak cítite. Napríklad: „Cítim sa frustrovane, keď si sa mi včera večer neozval a ja som mala nachystanú spoločnú večeru.“

V nasledujúcich riadkoch je 5 úsekov, ktoré majú všetky byť v správne napísanom Milostnom liste partnerovi. Je dôležité, aby ste spracovali všetky svoje negatívne emócie. Preto by váš list mal obsahovať všetkých 5 úsekov. V každom liste začnite s hnevu, frustrácie a krivdy a ukončite ho vždy milujúcimi pocitmi.

Pri písaní listu používajte slová:

Milý ____,

1. Na vyjadrenie zlosti
Nepáči sa mi …
Cítim sa frustrovaná …
Som naštvaná, že …
Cítim sa nahnevane …
Chcem…

2. Na vyjadrenie smútku
Cítim sa sklamaná …
Som smutná, že …
Cítim sa zranená …
Chcela som…
Chcem…

3. Na vyjadrenie strachu
Mám strach…
Mám obavy…
Cítim strach …
Ja nechcem…
Potrebujem…
Chcem…

4. Na vyjadrenie ľútosti
Cítim sa trápne …
Prepáč…
Hanbím sa …
Nechcela som …
Chcem…

5. Na vyjadrenie lásky
Milujem…
Chcem…
Rozumiem …
Odpúšťam …
Oceňujem …
Ďakujem ti za …

Ja viem…

Napíšte niekoľko viet o každom vašom pocite. O hneve, smútku, strachu, ľútosti i láske. Snažte sa precítiť každý pocit a postupne pokračuje… až kým sa nedospeje k láske.

Krok 2: Reakcia

Akonáhle ste vyjadrili svoje negatívne a pozitívne pocity, v časti  Reakcia napíšte, čo by ste od partnera chceli, aby urobil alebo aby povedal.  Povedzte tu všetky veci, ktoré by ste od partnera potrebovali. Niekedy písanie tejto časti listu je náročnejšie, než písanie prvej časti listu. Je tu totižto potrebná naša vysoká otvorenosť a dôvera v to, že náš partner nás vypočuje a  bude nám nápomocný.

Je výborné, keď v tejto časti listu  používajte začiatky viet: „Ďakujem Ti za …“ alebo „Chápem,…“ alebo jednoducho „Je mi to ľúto.“

Krok 3: Zdieľanie svojich pocitov 

Zdieľanie svojich pocitov je dôležitou vecou v kvalitnom partnerskom vzťahu. Zdieľaním pocitov dávate svojim blízkych možnosť pochopiť vás a podporiť. A práve takéto hlbšie pochopenie sa navzájom vedie následne k zlepšeniu vzťahu.

silhouette of bridge and pair of lovers on city background

Milostné listy dávajú spätnú väzbu druhému partnerovi a upevňujú vzťah. A to aj v prípade partnerstva, kde vzájomná komunikácia už stagnuje. Ak neviete s partnerom nájsť „spoločnú reč“, skúste túto techniku milostného listu.

Zamyslite sa nad svojimi pocitmi hnevu, či lásky, frustrácie či túžby. Premýšľajte o týchto veciach na chvíľu…. Zdieľajte svoje pocity, napíšte o tom, čo si na partnerovi vážite, ceníte,… Pochváľte ho a zároveň poukážte na to, čo Vám vo vzťahu chýba.  Utrieďte svoje pocity a dajte ich na papier.  Stojí to za to. Napísanie Milostného listu je podľa mňa očitou pre obidve strany – pre píšuceho a aj čítajúceho partnera zároveň.

Dovoľte svojmu partnerovi viac nahliadnuť do Vášho vnútra a spoznať Vás <3.