Dobré knihy na čítanie

Blížia sa letné prázdniny a čas dovoleniek. V týchto dňoch, snáď viac než inokedy počas roka, siahame po knižkách. To ma inšpirovalo spísať zoznam kníh, ktoré boli a sú pre mňa inšpiráciou a zdrojom úžasných myšlienok. Je medzi nimi aj tá vaša obľúbená, ktorá ovplyvnila váš život?

 1. Štyri dohody – Don Miguel Ruiz
 2. Piata dohoda- Don Miguel Ruiz
 3. Bohatý otec, chudobný otec- Robert Kiyosaki – séria kníh pre trochu finančnej gramotnosti
 4. Mních, ktorý predal svoje Ferrari
 5. Mysli a zbohatni – Napoleon Hill
 6. Najbohatší muž v Babylone – super kniha ako narábať s financiami
 7. Life without limits-Nick Vujicic
 8. Sila prítomného okamihu – Eckhart Tolle
 9. Dokážeš všetko, čo chceš – Eckhart Tolle
 10. Cesta -Brandon Bays
 11. Nekonečná vnútorná sila- Anthony Robbins
 12. Prebuďte svoju vnútornú silu- Anthony Robbins
 13. How to talk so kids will listen- Adele Faber – o výchove detí
 14. Mít vše hotovo – David Allen
 15. Žiadne stretnutie nie je náhodné- Pollak Kay
 16. Miluj svoj život- Luis Hay
 17. KuranderaHernán Huarache Mamani  -hľadanie podstaty ženskej sily 
 18. Bežím ako dáma –  Alexandra Heminsleyová – pre milovníčky behu
 19. Žiadne výhovorky- Bryan Tracy
 20. Urobíme všetko, čo sa dá- Eva Borušovičová
 21. Shortky- Andrea Trávničková
 22. Kronika života- kniha, ktorú píšete Vy a Váš život

Akú knižku čítate teraz Vy? A čím je pre Vás zaujímavá? Podeľte sa o zaujímavé tipy na čítanie ..