Buď lepší ako si bol včera

V živote existuje iba jedna porážka:

Nepokúsiť sa 👈

citát z knihy MY BIG VISION BOOK-Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov.