Brána k šťastiu

Brána k trvalému šťastiu a spokojnosti sa neotvára von,

ale dovnútra.

Najväčšie poklady sú tie,

ktoré ležia vo vnútri nás.