Všetky príspevky Daniela Rau

Poučenie od stromu

Idem si tak lesom a predo mnou zrazu tento nádherný veľký buk. Strom s krásnymi rozkošatenými konármi. Niektoré z nich už uschli, ale z ich dolných častí vyrastajú aj tak mladé konáre. A tu, pri pohľade na neho, mi chodia po rozume rôzne myšlienky:  Pokračovať na Poučenie od stromu

Myšlienka o partnerstve

Ak nie sme v pohode, keď sme sami, budeme vyhľadávať vzťah, aby sme tento náš vnútorný pocit prekryli.
Buďte si však istí, že vaša NEspokojnosť sa objaví v inej podobe vo vašom vzťahu a vy z nej pravdepodobne budete viniť svojho partnera.

Neviňme partnera z našich pocitov, ale zamyslime sa nad ich skutočnou príčinou.