Ako to, že nie som v živote spokojný, keď robím všetko?

Robíte celé dni všetko, čo je vo vašich silách, no stále nie ste spokojní? Ako je to možné? Možno len zabúdate napĺňať svoje najdôležitejšie vnútorné hodnoty.

Systém našich vnútorných hodnôt je ako zavlažovací systém nášho života. Predstavte si ho ako systém zavlažovacích nádob, z ktorých čerpáme vlahu pre spokojnosť v našom živote.  Tie hodnoty, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, sú tými najväčšími nádobami. Najväčšími zásobárňami pre nás tak veľmi potrebnej vody. Hodnoty, ktoré máme v našom rebríčku hodnôt nižšie, sú len menšími doplnkovými nádobami.

Iba ak najväčšie nádoby máme plné vody, cítime sa v rovnováhe. Cítime sa naplnení a spokojní. Naša pomyselná záhrada života rozkvitá a my sme šťastní.

Napĺňanie najvyšších hodnôt nám dodáva najviac spokojnosti.

No keď zabudneme tieto naše najväčšie nádoby pravidelne dopĺňať vodou a budeme napĺňať len postranné malé nádoby, narobíme sa, no aj tak nebudeme stále spokojní.  Naša vnútorná záhrada nám bude vädnúť. Budeme stále robiť všetko možné, no spokojnosť nepríde.

Prečo tak veľmi záleží na našich hodnotách?

Hodnoty sú totižto niečo, na čom nám v živote záleží. Niečo, čo potrebujeme k životu. Sú to priority, ktoré poháňajú naše snaženie. Sú našou predstavou o tom, čo je pre nás najdôležitejšie.  Preto by sme svojim hodnotám mali venovať pozornosť. A najmä: dôležité je poznať, ktoré hodnoty sú aktuálne v našom živote tie najdôležitejšie.

Pre niekoho to môže byť  rodina, pre iného práca, či zdravie, deti, láska, či sloboda. Každý človek má iný rebríček hodnôt. Dokonca aj ten náš rebríček hodnôt sa počas nášho života mení. A je to v poriadku.

Čím mám svoje hodnoty naplniť?

Každý z nás má iné zdroje „vody“, ktorými svoje nádoby napĺňa. Volajú sa kritériá naplňovania hodnôt.  Veľa z nás môže mať silnú hodnotu dobrý partnerský vzťah, no každý z nás môže mať iné kritériá, ktorými si túto hodnotu napĺňa. Pre jedného znamená naplniť si hodnotu partnerského vzťahu formou častých rozhovorov s partnerom, vzájomná dôvera, či spoločne strávený čas, spoločné záujmy. No napríklad váš partner, hoci má takisto ako dôležitú hodnotu partnerský vzťah, túto svoju hodnotu si potrebuje napĺňať úplne inými kritériami. On potrebuje mať častý sex, teplú večeru, či vedieť sa s partnerkou porozprávať o práci. Obidvaja majú silnú hodnotu vzťah, no každý si túto svoju nádobu napĺňa iným spôsobom. Toto je dôležité v živote pochopiť a akceptovať.

Rebríček vnútorných hodnôt

Na usporiadanie si rebríčka vlastných hodnôt existuje jedno veľmi dobré a praktické cvičenie. Jeho celý postup nájdete napríklad v knihe MY BIG VISION BOOK- Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov, ktorej som autorkou. Cvičenie je v knihe na strane 16.

Ako sa mám rozhodnúť?? Rozpor hodnôt

Ak vieme, ktoré z hodnôt sú pre nás v živote najdôležitejšie, ak ich máme zoradené do rebríčka svojich aktuálnych hodnôt, ľahko zvládneme situáciu, v ktorej sa budeme mať rozhodnúť, ktorú z hodnôt uprednostníme. Stačí si v danej chvíli spomenúť na svoj rebríček hodnôt a vybrať si tú činnosť, ktorá nám bude napĺňať hodnoty s vyššou prioritou.

Nádoby s pre nás najvyššou prioritou napĺňajme ako prvé. Tie nám aktuálne dodajú najviac šťastia, naplnenosti a spokojnosti.

Takisto sa nám môže stať, že nás život zrazu postaví pred situáciu, v ktorej vidíme rozpor svojich dvoch vysokých hodnôt. Napríklad rodina a čas pre seba.

Stane sa vám napríklad, že medzi najvyššími hodnotami máte čas pre seba, ktorý si napĺňate napríklad cvičením jógy a hodnotu rodiny, ktorú si napĺňate časom stráveným s deťmi. Zrazu nastane situácia, keď máte v pláne ísť si zacvičiť, no po príchode domov zistíte, že deti vymysleli spoločnú aktivitu ísť do kina. Čo s tým? Vnímate zrazu tieto dve hodnoty ako protichodné a neviete sa rozhodnúť.

Existuje na to viacero odborných a praktických techník. Jednou z nich je aj NLP technika, ktorú veľmi rada používam pri svojich koučingoch klientov. Je to technika, pri ktorej dve dôležité hodnoty, ktoré vnímame ako protichodné, sa dohodnú. Hľadajú pozitívne úmysly k sebe navzájom. Cieľom tejto techniky je vytvoriť spoluprácu našich dôležitých hodnôt a to určitým vzájomným vyjednávaním.

Túto techniku mám veľmi rada od minulého roku, keď som absolvovala tréning NLP (Neuro-lingvistické programovanie). Technikou som sprevádzala mladú dámu, ktorá bola a je úspešná podnikateľka. Žena, ktorá miluje svoju prácu a napĺňa ju. Vtedy stále pred dôležitou zmenou vo svojom živote: svadbou. Jej rovnako dôležitou hodnotou bola popri práci aj hodnota rodiny, partner a mať deti. No mala pocit, že tieto pre ňu veľmi dôležité hodnoty, proti sebe bojujú. Bála sa, že napĺňaním jednej, stratí tú druhú. Touto technikou zistila, že tieto dve hodnoty vedia byť v rovnováhe, ba dokonca sa krásne dopĺňajú a podporujú sa. Pri vzájomnej dohode týchto hodnôt videla svoju budúcnosť ako niečo, čo sa dá zladiť a čo ju napĺňa.  Pre ňu dve dôležité hodnoty sa jednoducho vzájomne dohodli a doplnili.

Ja osobne túto techniku využívam aj bežne v živote, keď sa mám rozhodnúť a zvažujem, čo je pre mňa dôležitejšie v danej chvíli. Či napríklad čas seba a ísť si zacvičiť alebo čas strávený s deťmi. Alebo čas s rodinou voči práci. Je to výborná technika na také rozhodovanie, aby sme ho vnímali ako správne.

Iba ak máme naplnené svoje najdôležitejšie hodnoty, sme v živote šťastní a spokojní.

Ako je to s vami?

Máte svoje hlavné nádoby, z ktorých beriete vodu pre svoju záhradu spokojnosti, plné?