Ako nájsť sám seba- časť 2.: Úspech a komunikácia

Winner man on mountain top

Čo je to úspech? 

„Smiať sa často a dlho. Získať si úctu inteligentných ľudí a rešpekt detí. Vyslúžiť si obdiv čestných kritikov a znášať zradu falošných priateľov. Oceniť krásu, nájsť v iných len to najlepšie. Zanechať svet o trochu lepším, či už v podobe zdravého dieťaťa, udržiavanej záhradky, alebo zlepšených sociálnych podmienok. Vedieť, že ste svojím životom uľahčili život čo i len jednému jedinému človeku. To je úspech“  Ralph Waldo Emerson

Každý z nás má svoje vlastné predstavy o tom, čo chce so svojím životom urobiť, čo chce dosiahnuť. Každý máme úplne inú cestu, iný štart a iný cieľ a aj tú cestu medzi nimi. 

cesta

Čo je pre nás všetkých spoločné je to, že táto cesta je postupný proces, ktorý každý z nás buduje krok po kroku. Je to postupný proces, nielen konečný cieľ. Nie je to len cieľ, ktorý keď dosiahneme, tak si povieme „hotovo“ a všetko sa tým pre nás skončí. Spýtajte sa známych bohatých ľudí, či keď dosiahli svoj kedysi vysnívaný sen, či vnútorne cítili, že to je všetko. Že už nemusia nič viac. Všetci do jedného sa zhodnú v tom, že síce dosiahnutiu svojho niekdajšieho cieľa sa veľmi potešili, ale uvedomili si, že ich „cesta“ sa ešte neskončila…

Väčšina z vás už určite počula, že súčasnosť je informačným vekom. Žijeme v komunikačnej dobe, keď sa svet okolo nás mení denno denne vďaka novým myšlienkam a predstavám. Tento dnešný moderný svet charakterizuje obrovský tok informácií a zmien. Informácie nás obklopujú všade okolo nás – v TV, v rádiách, v počítači, v knihách, v časopisoch… a tieto informácie len čakajú na to, kto z nás si ich všimne a využije. Vedomosti sú v súčasnej dobe hnacou silou, akýmsi hnacím motorom.  A spoločnosť sa čím ďalej „roztrieďuje“ na tých, ktorí vnímajú tieto informácie a získavajú nové vedomosti a tých, ktorí ostávajú žiť v nevedomosti. 

V súčasnosti sú vedomosti to, čo hýbe svetom.

V súčasnosti môžete byť kľudne obyčajný mladý chlapec v rifliach a starom tričku a pokiaľ máte vedomosti, tak  kľudne môžete založiť vlastnú spoločnosť a zmeniť svet (napr. ako Steve Jobs, Bill Gates, či Mark Zuckerberg). 

kral-mozog

V súčasnosti na to, aby ste sa dostali na „kráľovský trón“, nepotrebujete mať ako kedysi „modrú krv v žilách“, ale potrebujete mať vedomosti a informácie.

V modernom svete sú informácie kráľovskou výsadou každého.

Možno sa možno pýtate: No dobre, ale ako to, že keď všetci máme rovnakú dostupnosť k daným informáciám na internete, v knižniciach, na kurzoch či prednáškach, ale aj tak niektorí dosahujú úžasné úspechy a iní nie. A pritom všetci chceme a túžime byť úspešní. Prečo teda nie sme všetci bohatí, šťastní, zdraví, plní energie a úspešní?

Odpoveď znie:

Činnosť je to, čo vytvára výsledky

Len mať dané informácie nestačí. Len vedieť a pozitívne myslieť jednoducho nestačí. Treba aj konať. Musíte informácie a vedomosti premeniť na činnosť.

To, koľko z našich vedomostí a znalostí budeme schopní využiť, závisí aj od toho, čo si predstavujeme vo svojej hlave, ako sa prihovárame k sebe samému, od spôsobu našej mimiky či pohybu , … jednoducho od toho, ako vieme komunikovať so sebou samým a s okolím. Komunikácia je základom toho, ako následne vnímame život.

Každý z nás používa dve formy komunikácie:

  • vnútornú komunikáciu – ktorú si vytvárame ako prvú a tvoria ju všetky myšlienky a veci, ktoré si v duchu hovoríme, predstavujeme či prežívame so sebou samým vo svojom vnútri
  • komunikácia navonok – vďaka ktorej sa dorozumievame so svetom okolo nás. Sú to naše slová, postoj, pohyby, mimika a reč tela

Komunikácia je sila, ktorá dáva do pohybu. Každá komunikácia má určitý vplyv nielen na nás samotných, ale aj na ostatných ľudí, s ktorými komunikujeme. Pomocou komunikácie môžete vlastné vnímanie okolitého sveta a takisto aj to, ako okolitý svet vníma vás. Preto je komunikácia pre každého z nás taká dôležitá. Správnou komunikáciou so sebou samým môžete samých seba naštartovať. A keď ste skúseným rečníkom, tak správnou komunikáciou môžete dať do pohybu celé masy ľudí. Stačí si spomenúť na majstrov komunikácie, akými boli napr. Spielberg, Reagan, John F. Kennedy, Gándhí.

Vy sami sa rozhodujete o tom, ako sa budete cítiť a ako budete konať podľa toho, aký spôsob vnímania svojho života si vyberiete. Lebo všetky veci a udalosti, ktoré sa vám dejú, majú len taký význam, aký im VY prisúdite. To ako komunikujete s vonkajším svetom, to ovplyvňuje úroveň vašich úspechov s inými ľuďmi. A to, ako v sebe prežívate svoj úspech, svoju radosť, lásku a nadšenie či túžby, je výsledkom toho, ako komunikujete vo svojom vnútri. 

Kvalita života nie je určená tým, čo sa okolo nás deje, ale tým, ako to vnímame

Podstatný je spôsob, akým svoj život prijímame a ako zareagujeme na veci a udalosti, ktoré sa nám „udejú“.

Svoj život máme vo svojich rukách. Či sa to niekomu páči alebo nie. Každý z nás pomocou svojej mysle dokáže ovládať svoje vnútorné zdroje sily. Stačí len VEDIEŤ, CHCIEŤ a KONAŤ. A už to, že chcete vedieť a mať informácie a vedomosti, je super. Už tým sa možno odlišujete od množstva ľudí vo svojom okolí. Buďte na seba pyšní a pracujte na sebe i naďalej.

dvere

Podstatou života je to, že preskúmame čo najviac ciest, pokúsime sa otvoriť čo najviac dverí a použijete toľko rôznych postupov, koľko len bude potrebných na to, aby sme vyriešili svoje problémy a našli svoje vnútorné šťastie.

„Keď sa jedny dvere šťastia zatvoria, ďalšie sa otvoria.

Ale často sa tak dlho pozeráme na tie zatvorené,

že nevidíme tie, ktoré sa pre nás otvorili.“  

Helen Keller (hlucho-slepá úspešná spisovateľka)

V ďalšom článku si povieme viac  o tom, čo je kľúčom k dosiahnutiu výsledkov.